Säkra ditt garage

Har man har en gammal garageport med spiralfjädrar då är det viktigt att fjädrarna för att inte någon allvarlig skada ska ske. Kraftfulla spiralfjädrar till äldre garageportar innebär en mycket stor risk för skada. Det har till och med förekommit dödsolyckor då fjädern har brustit eller lossnat och träffat i huvudet. Det finns dock lösningar på marknaden för att säkra dessa spiralfjädrar. Med hjälp av ett kit för fjädersäkring som är speciellt framtaget för den här typen av äldre garageportar kan man känna sig säker. Vad kan vara viktigare än att vara rädd om sig själv och sin familj?

Montering av fjädersäkring och alternativa lösningar

Monteringen av kitet för fjädersäkring är enkel och monteringsanvisningar följer med. Det går utmärkt att montera på egen hand. Dessa kit brukar vara anpassade efter portar med två fjädrar. Men det finns också andra sätt att säkra garageportar. Det vanligaste då man har en äldre garageport är att helt enkelt köpa en ny och säkrare port. Det finns gott om portar på marknaden som är väldigt säkra. Ett bra alternativ är en takskjutsport som skjuts upp på skenor i taket. Köper du en port av den varianten så innebär det att du slipper de riskmoment som finns när det gäller gamla fjäderbaserade portar.

Att undvika riskerna med gamla garageportar

Gamla fjäderbaserade garageportar innebär stora skaderisker. Det finns dock säkringskit som man kan köpa för att säkra upp sin gamla garageport. Ett alternativ till det är att köpa en helt ny port som inte innebär några säkerhetsrisker. Det finns många varianter på garageportar som är säkra och trygga. En variant är takskjutsporten. En annan variant är en vanlig dörrport med två dörrar som öppnas utåt. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig att montera din nya garageport. Ett bra och säkert alternativ är att köpa till en automatiserad öppnings- och stängningsfunktion. Satsa på din egen säkerhet och säkra din befintliga garageport eller köp en ny!

Related Posts

mts_newsonline