Hur påverkar bilsporten miljön?

bilsportI allmänhet blir vi alltmer miljömedvetna och de flesta gör någonting för att bidra till en mer miljövänlig värld. Hur går då detta miljötänk ihop med bilsport? Faktum är att miljöarbetet är en viktig del av Svenska Bilsportsförbundets arbete. Redan under 1960-talet började bilens miljöpåverkan att ifrågasättas. Detta ledde till att bilsporten blev starkt kritiserad och allt fler restriktioner infördes. År 1990 beslutade Gunnar Eriksson, dåvarande förbundsdirektör för Svenska Bilsportsförbundet, att föreningen skulle införa en miljöpolicy och börja arbeta med miljöfrågorna. Idag finns bland annat en miljökommitté som aktivt arbetar för att förbundet ska bli en så miljövänlig organisation som möjligt.

Byt ut bensinen mot miljövänligare alternativ

Ett möjligt och konkret tips för att köra mer miljövänligt är att byta ut fossila bränslen mot mer miljövänliga. Detta var ett initiativ som Gelleråsbanan i Karlskoga gick i bräschen för. År 2011 anordnade de Sveriges första VM-deltävling för elmotorcyklar. I samband med tävlingen hölls även ett seminarium om miljö och motorsport. Förbundet arbetar löpande med utbildning inom motorsport och upplyser bland annat allmänheten om motorfordonens miljöpåverkan. Är du intresserad av fler konkreta miljötips är hemsidan trbmiljo.se en mycket bra inspirationskälla. I all körskoleutbildning ingår numera ett block som behandlar miljömedveten körning. Eleverna får lära sig hur de bättre kan planera sin körning för att minska påverkan.

Bilsporten släpper ut mest

Det går dock inte att komma ifrån att bilsporten genererar mycket utsläpp. I en enkät undersöktes olika idrotter där faktorer som transporter, uppvärmning och energianvändning ingick. Resultatet visade att bilsporten leder ligan över den idrott som har mest miljöpåverkan. Fler satsningar behövs alltså och det räcker inte bara att bilsportsförbunden tar fram planer och mål, de måste ha konkreta tips på åtgärder som kan göras för att tävlingar och uppvisningar ska bli mer miljövänliga. Det har även visat sig att även om huvudförbundet har en klar miljöpolicy tar inte all lokala klubbar till sig av den informationen. Bättre samarbete och kommunikation skulle kunna vara en lösning.

Bild: David Hewison / Shutterstock.com

Related Posts

mts_newsonline